Malayalam Movie Kili Poyi Review and Stills

Kili Poyi

Directed by: Vinay Govind
Written by: Joseph Kurian, Vivek Ranjit, Vinay Govind
Producers: Siby Thottupuram and Joby Mundamattom
Banner: SJM Entertainments Pvt. Ltd.
Cinematography: Pradeesh Varma
Editing: Mahesh Narayanan
Music: Rahul Raj

Starring: Asif Ali, Aju Varghese, Sampath Raj, Babu Antony, Raveendran, Sreejith Ravi, Samata Agrawal, Sabreen Baker, Sandra Thomas, Joju, Mridul Nair